Privacyverklaring

Wij verwerken je persoonsgegevens om je te kunnen informeren over (wijzigingen) in onze dienstverlening en ten behoeve van klanten- en bezoekersonderzoek. Ook verwerken wij je persoonsgegevens indien je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of deze hebt aangevraagd.

Indien we enquêtes, interviews, polls, etc. uitvragen, betreft dit de gegevens die je op dat moment achterlaat (de antwoorden die je zelf geeft).

We verwerken onder meer samen met Rotterdam Festivals persoonsgegevens (postcode en huisnummer) om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet tot natuurlijke personen herleidbaar. De anonieme gegevens gebruiken we voor verantwoording richting onze subsidiegevers, en bijvoorbeeld als input voor ons programmerings- en marketingbeleid. Uitgebreidere informatie over het Culturele Doelgroepenmodel vind je hier en meer over deze verwerking lees je in de privacy statement van Rotterdam Festivals.”

Wanneer je een bericht naar ons verzendt, bijvoorbeeld via e-mail of een formulier op onze website, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Ook kan het zijn dat we je in bepaalde situaties naar persoonlijke gegevens vragen. Met deze gegevens kunnen we je vraag beter beantwoorden.

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, betaalgegevens, bezoekhistorie, informatiebehoefte en communicatievoorkeuren.

Wij verkopen of verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden.

Wanneer je van mening bent dat wij niet correct met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

Deze website gebruikt analytische cookies om geanonimiseerd bezoekersstatistieken bij te houden. Zo kunnen we de website verbeteren. Deze cookies worden geïnstalleerd middels Google Analytics. Klik hier om jouw gegevens te beveiligen. Klik hier voor meer informatie over de privacy-instellingen van Google.

Het is mogelijk om cookies volledig uit te schakelen voor deze (en andere sites). Dit kan het meest effectief via de browser. Bekijk de hulp documentatie van jouw browser of bekijk het artikel op de website van de Consumentenbond waar dit voor alle browsers wordt uitgelegd.