twee bestuursleden gezocht!

Podium Islemunda heeft twee vacatures voor de onbezoldige functie van bestuurslid in Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken en resultaten van Podium Islemunda. Deze verantwoordelijkheid en de dagelijkse leiding is gedelegeerd aan een directeur. Momenteel bestaat het bestuur uit 4 leden. Wegens vertrek van een van de bestuursleden en de wens om het bestuur uit te breiden tot 5 leden zijn er twee vacatures voor een algemeen bestuurslid ontstaan. Eén van de nieuwe bestuursleden voldoet bij voorkeur aan het specifieke profiel.

Algemeen profiel

• Affiniteit met maatschappelijk-culturele voorzieningen in het algemeen en de doelstellingen van Podium Islemunda in het bijzonder
• Een functioneel netwerk in Rotterdam en in het bijzonder in Rotterdam-Zuid en IJsselmonde
• Bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over het algemene, artistieke en zakelijke beleid van de organisatie
• Kan vanuit eigen expertise sparringspartner en klankbord van de directeur zijn
• Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde stellen
• Het vermogen het functioneren van de directeur te toetsen
• Voldoende tijd voor de bestuursfunctie (6 à 8 uur per maand)

Specifiek profiel

• Kennis van en/of ervaring met de culturele infrastructuur van Rotterdam, zowel formeel/gesubsidieerd als informeel/niet-gesubsidieerd
• Kennis van en/of ervaring met een breed aanbod van culturele uitingsvormen en cultuurbelevingen
• Kennis van en/of ervaring met nieuwe makers, community arts, lokale cultuur in Rotterdam
• Kennis van en/of ervaring met de uitdagingen van de culturele sector op het gebied van inclusiviteit

Het betreft een onbezoldigde functie voor tenminste 4 jaar. Het bestuur vergadert ca. 5 keer per jaar, doorgaans in de avonduren. Daarnaast is er tussentijds contact met de directie. Het bestuur wordt regelmatig uitgenodigd voor het bijwonen van activiteiten.

Procedure
Pas je binnen dit profiel, en heb je zin om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de missie en uitdagingen van Podium Islemunda? Stuur dan uiterlijk 25 juni a.s. een korte motivatie met cv naar Irma van Lierop (directeur) via directie@islemunda.nl. Je wordt sowieso uitgenodigd voor een eerste telefonische kennismaking met de directeur. Bij wederzijdse interesse volgt een tweede gesprek met twee bestuursleden.

Voor ons vanzelfsprekend, maar toch goed om te benadrukken: Podium Islemunda onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wil als organisatie zoveel mogelijk een afspiegeling van de maatschappij zijn. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit binnen het bestuur versterkt.