Donderdag 4 Juli 2019

Vacature Directeur Islemunda

Reactie termijn is verstreken.
 
 
THEATER ISLEMUNDA ZOEKT DIRECTEUR
 
Over Islemunda
Islemunda is een culturele instelling in IJsselmonde die midden in de wijk en het culturele leven staat. Ons theater brengt kunst en zet kunst in als middel. Die tweedeling typeert de missie van Islemunda: ten eerste willen we mensen gelukkig maken met kunst, mensen zich laten verwonderen, verrassen, ontroeren, blij maken en ja, soms ook verwarren en ongemakkelijk laten voelen. En ten tweede willen we kunst inzetten zodat mensen zich kunnen ontwikkelen, kunnen leren en de toon kunnen vinden waarop ze het leven tegemoet kunnen treden. 
Deze tweevoudige missie geeft Islemunda vorm door een laagdrempelige cultuurinstelling te zijn. Islemunda beoogt een open minimaatschappij te zijn waar alle mensen uit de wijk onder deskundige begeleiding iets kunnen halen of brengen. Kernwoorden in het beleid van Islemunda zijn diversiteit, inclusie en intergenerationaliteit. Iedereen is welkom om zijn creatieve dromen waar te maken, te genieten van kunst, iets te leren of mensen te ontmoeten in de culturele huiskamer van IJsselmonde. De diversiteit van de wijkbewoners weerspiegelt zich in de diversiteit van alle activiteiten en Islemunda faciliteert hen met technische kennis, passie voor de wijk en de kunsten en heel veel vrolijkheid.
Islemunda presenteert een laagdrempelig programma van film en podiumkunsten, produceert werk van jonge makers uit de urban podiumkunsten, en ontwikkelt nieuw talent.
 
Islemunda zoekt:
Een directeur die op gepassioneerde wijze Islemunda meeneemt naar de volgende fase en die Islemunda nog meer verbindt met publiek, makers, IJsselmonde en Rotterdam. (32 uur)
 
De directeur is:
Een bevlogen en ervaren kunstmanager die mensen aan zich weet te binden en met humor, duidelijkheid en relativeringsvermogen leidinggeeft aan een klein team (6 fte) en vrijwilligers
Een verbinder met hart voor Rotterdam in het algemeen en Rotterdam Zuid in het bijzonder, voor urban en community arts, talentontwikkeling en educatie in de ruimste zin van het woord
Bekend met de culturele infrastructuur in Rotterdam (zuid) en weet de weg naar stakeholders zoals de gemeente en fondsen 
 
De directeur kan:
Uitvoering geven aan het beleidsplan en dat vertalen in jaar- en activiteitenplannen
Goed sturen op output en budgettering én koers houden
Mensen en organisaties aan zich binden en het netwerk en publieksbereik van Islemunda vergroten
Inclusie, diversiteit en intergenerationaliteit waarborgen in de organisatie en activiteiten
 
Islemunda biedt:
Een functie voor 32 uur
Een jaarcontract, met zicht op verlenging na een jaar
Een marktconform salaris passend bij de zwaarte van de functie
 
De procedure 
We hebben ervoor gekozen geen deadline te hanteren maar direct te starten met het selectieproces. Wij hebben de datum van 1 oktober 2019 voor ogen als startdatum voor de directeur.
Om te solliciteren vragen we kandidaten een korte motivatiebrief en een cv naar te sturen naar  vacature@islemunda.nl.
Voor meer informatie kunt u mailen naar directie@islemunda.nl 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.