Woensdag 31 December 2014

Een goed 2015!

De medewerkers, vrijwilligers, partners, de brasserie en stagiairs van Islemunda wensen iedereen al het goede voor 2015 toe!